ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
9
5
14
2
ป.1
10
5
15
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
6
4
10
1
ป.4
11
3
14
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
49
23
72
6
ม.1
10
1
11
1
ม.2
12
9
21
1
ม.3
7
12
19
1
รวมมัธยมต้น
29
22
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
50
137
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...