ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
22
16
38
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
14
10
24
1
ป.6
10
15
25
1
รวมประถม
60
55
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
71
153
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...