ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปะคำ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
12
9
21
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
22
24
46
3
ป.1
21
25
46
2
ป.2
25
16
41
2
ป.3
19
20
39
2
ป.4
29
19
48
2
ป.5
16
19
35
2
ป.6
24
24
48
2
รวมประถม
134
123
257
12
ม.1
21
5
26
2
ม.2
22
8
30
2
ม.3
17
17
34
2
รวมมัธยมต้น
60
30
90
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
216
177
393
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...