ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
18
34
1
อบ.3
19
17
36
1
รวม อบ.
35
35
70
2
ป.1
26
12
38
1
ป.2
21
13
34
1
ป.3
13
12
25
1
ป.4
15
12
27
1
ป.5
17
14
31
1
ป.6
14
13
27
1
รวมประถม
106
76
182
6
ม.1
14
21
35
1
ม.2
15
10
25
1
ม.3
15
16
31
1
รวมมัธยมต้น
44
47
91
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
185
158
343
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...