ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหูทำนบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
11
29
2
อบ.3
18
13
31
2
รวม อบ.
36
24
60
4
ป.1
16
23
39
2
ป.2
22
18
40
2
ป.3
22
13
35
2
ป.4
13
20
33
1
ป.5
16
18
34
1
ป.6
25
16
41
2
รวมประถม
114
108
222
10
ม.1
26
19
45
2
ม.2
17
19
36
1
ม.3
10
14
24
1
รวมมัธยมต้น
53
52
105
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
203
184
387
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...