ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
11
25
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
21
17
38
2
ป.1
16
11
27
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
11
13
24
1
ป.6
8
22
30
1
รวมประถม
64
73
137
6
ม.1
13
5
18
1
ม.2
10
16
26
1
ม.3
5
7
12
1
รวมมัธยมต้น
28
28
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
118
231
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...