ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกลอย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
8
11
1
อบ.2
9
4
13
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
18
19
37
3
ป.1
13
12
25
1
ป.2
14
8
22
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
71
55
126
6
ม.1
12
10
22
1
ม.2
13
11
24
1
ม.3
10
6
16
1
รวมมัธยมต้น
35
27
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
101
225
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...