ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
13
33
2
อบ.3
19
17
36
2
รวม อบ.
39
30
69
4
ป.1
33
21
54
2
ป.2
35
27
62
2
ป.3
24
22
46
2
ป.4
33
32
65
2
ป.5
34
26
60
2
ป.6
31
25
56
2
รวมประถม
190
153
343
12
ม.1
22
19
41
2
ม.2
17
22
39
2
ม.3
17
20
37
2
รวมมัธยมต้น
56
61
117
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
285
244
529
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...