ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
12
17
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
13
20
33
2
ป.1
14
9
23
1
ป.2
14
4
18
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
6
15
21
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
67
51
118
6
ม.1
6
9
15
1
ม.2
13
7
20
1
ม.3
13
9
22
1
รวมมัธยมต้น
32
25
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
96
208
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...