ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
6
27
1
อบ.3
19
22
41
2
รวม อบ.
40
28
68
3
ป.1
23
17
40
1
ป.2
13
16
29
1
ป.3
15
13
28
1
ป.4
13
17
30
1
ป.5
20
12
32
1
ป.6
14
10
24
1
รวมประถม
98
85
183
6
ม.1
10
6
16
1
ม.2
13
7
20
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
34
22
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
172
135
307
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...