ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินโคน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
23
17
40
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
9
12
21
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
27
8
35
2
รวมประถม
74
57
131
7
ม.1
15
16
31
1
ม.2
21
17
38
2
ม.3
14
17
31
1
รวมมัธยมต้น
50
50
100
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
147
124
271
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...