ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
18
34
2
อบ.3
22
22
44
2
รวม อบ.
38
40
78
4
ป.1
19
19
38
2
ป.2
27
20
47
2
ป.3
12
12
24
2
ป.4
15
25
40
2
ป.5
19
26
45
2
ป.6
21
21
42
2
รวมประถม
113
123
236
12
ม.1
29
23
52
2
ม.2
21
18
39
2
ม.3
7
13
20
1
รวมมัธยมต้น
57
54
111
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
208
217
425
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...