ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
11
27
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
24
21
45
2
ป.1
13
12
25
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
11
14
25
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
69
68
137
6
ม.1
19
8
27
1
ม.2
11
11
22
1
ม.3
6
16
22
1
รวมมัธยมต้น
36
35
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
124
253
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...