ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
15
31
1
อบ.2
37
39
76
2
อบ.3
39
40
79
2
รวม อบ.
92
94
186
5
ป.1
54
44
98
3
ป.2
40
42
82
2
ป.3
37
35
72
2
ป.4
28
23
51
2
ป.5
44
40
84
2
ป.6
29
39
68
2
รวมประถม
232
223
455
13
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
324
317
641
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...