ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
15
18
33
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
6
11
17
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
43
48
91
6
ม.1
16
11
27
1
ม.2
6
10
16
1
ม.3
16
10
26
1
รวมมัธยมต้น
38
31
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
97
193
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...