ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
14
8
22
1
รวม อบ.
24
14
38
2
ป.1
16
10
26
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
12
18
30
1
ป.5
18
14
32
1
ป.6
14
5
19
1
รวมประถม
82
67
149
6
ม.1
15
13
28
1
ม.2
12
13
25
1
ม.3
15
14
29
1
รวมมัธยมต้น
42
40
82
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
121
269
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...