ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
12
24
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
21
23
44
2
ป.1
18
11
29
1
ป.2
21
8
29
1
ป.3
8
14
22
1
ป.4
19
12
31
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
87
69
156
6
ม.1
9
10
19
1
ม.2
16
9
25
1
ม.3
15
7
22
1
รวมมัธยมต้น
40
26
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
118
266
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...