ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
19
13
32
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
12
7
19
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
67
51
118
6
ม.1
5
1
6
1
ม.2
2
10
12
1
ม.3
11
10
21
1
รวมมัธยมต้น
18
21
39
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
85
189
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...