ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
4
15
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
18
13
31
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
56
46
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
59
133
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...