ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเบญจมาศกุญชร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
6
17
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
49
48
97
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
8
3
11
1
ม.3
11
5
16
1
รวมมัธยมต้น
28
13
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
74
168
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...