ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเบญจมาศกุญชร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
16
14
30
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
12
9
21
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
44
51
95
6
ม.1
6
5
11
1
ม.2
9
4
13
1
ม.3
8
3
11
1
รวมมัธยมต้น
23
12
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
77
160
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...