ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโคลน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
11
9
20
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
7
3
10
1
ป.5
11
6
17
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
43
35
78
6
ม.1
15
10
25
1
ม.2
14
10
24
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
35
26
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
89
70
159
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...