ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
15
28
1
อบ.2
25
27
52
2
อบ.3
25
17
42
1
รวม อบ.
63
59
122
4
ป.1
16
17
33
2
ป.2
17
13
30
2
ป.3
22
24
46
2
ป.4
19
28
47
2
ป.5
31
32
63
2
ป.6
31
25
56
2
รวมประถม
136
139
275
12
ม.1
25
20
45
1
ม.2
20
16
36
1
ม.3
9
19
28
1
รวมมัธยมต้น
54
55
109
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
253
253
506
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...