ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
13
19
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
17
18
35
2
ป.1
16
19
35
1
ป.2
14
13
27
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
16
12
28
1
ป.5
14
18
32
1
ป.6
14
9
23
1
รวมประถม
86
80
166
6
ม.1
18
13
31
1
ม.2
6
12
18
1
ม.3
19
12
31
1
รวมมัธยมต้น
43
37
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
146
135
281
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...