ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านฝ้าย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
13
12
25
1
รวม อบ.
24
26
50
2
ป.1
16
19
35
2
ป.2
12
15
27
1
ป.3
18
14
32
2
ป.4
16
21
37
2
ป.5
11
13
24
1
ป.6
13
18
31
1
รวมประถม
86
100
186
9
ม.1
14
16
30
1
ม.2
16
21
37
1
ม.3
8
17
25
1
รวมมัธยมต้น
38
54
92
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
148
180
328
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...