ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
6
18
1
อบ.3
12
5
17
1
รวม อบ.
24
11
35
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
14
14
28
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
60
58
118
6
ม.1
8
7
15
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
11
7
18
1
รวมมัธยมต้น
27
23
50
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
92
203
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...