ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเพชร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
4
11
15
1
รวม อบ.
15
23
38
2
ป.1
18
5
23
1
ป.2
15
12
27
1
ป.3
11
12
23
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
12
7
19
1
ป.6
10
14
24
1
รวมประถม
75
62
137
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
85
175
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...