ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
9
11
20
2
ป.1
5
0
5
1
ป.2
5
7
12
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
7
5
12
1
ป.5
9
1
10
1
ป.6
1
7
8
1
รวมประถม
34
26
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
37
80
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...