ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสำราญ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
6
12
1
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
2
6
8
1
รวม อบ.
16
16
32
3
ป.1
7
4
11
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
39
36
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
52
107
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...