ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
31
32
63
3
อบ.3
36
28
64
3
รวม อบ.
67
60
127
6
ป.1
38
43
81
4
ป.2
50
46
96
3
ป.3
43
39
82
3
ป.4
28
37
65
3
ป.5
42
43
85
3
ป.6
54
40
94
3
รวมประถม
255
248
503
19
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
322
308
630
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...