ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
7
5
12
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
12
7
19
1
รวมประถม
50
42
92
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
55
121
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...