ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
17
14
31
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
15
8
23
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
57
45
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
59
133
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...