ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
28
29
57
2
อบ.3
37
21
58
2
รวม อบ.
65
50
115
4
ป.1
31
26
57
2
ป.2
26
26
52
2
ป.3
23
17
40
2
ป.4
29
28
57
2
ป.5
50
22
72
2
ป.6
37
26
63
2
รวมประถม
196
145
341
12
ม.1
40
27
67
2
ม.2
30
22
52
2
ม.3
27
15
42
2
รวมมัธยมต้น
97
64
161
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
358
259
617
22
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...