ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
20
41
2
อบ.3
21
19
40
2
รวม อบ.
42
39
81
4
ป.1
17
29
46
2
ป.2
18
26
44
2
ป.3
24
22
46
2
ป.4
23
11
34
1
ป.5
14
15
29
1
ป.6
13
20
33
1
รวมประถม
109
123
232
9
ม.1
14
9
23
1
ม.2
27
13
40
2
ม.3
13
7
20
1
รวมมัธยมต้น
54
29
83
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
205
191
396
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...