ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
7
19
1
อบ.3
17
15
32
1
รวม อบ.
29
22
51
2
ป.1
11
15
26
1
ป.2
17
10
27
1
ป.3
16
17
33
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
14
12
26
1
ป.6
13
14
27
1
รวมประถม
82
81
163
6
ม.1
16
13
29
1
ม.2
14
13
27
1
ม.3
12
5
17
1
รวมมัธยมต้น
42
31
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
153
134
287
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...