ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านม่วงงาม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
11
9
20
3
ป.1
6
6
12
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
3
6
9
1
ป.5
8
5
13
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
30
23
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
32
73
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...