ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
23
16
39
2
ป.1
6
8
14
1
ป.2
13
5
18
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
9
12
21
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
47
42
89
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
58
128
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...