ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
8
23
1
อบ.3
10
13
23
1
รวม อบ.
25
21
46
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
9
4
13
1
ป.3
17
10
27
2
ป.4
20
11
31
2
ป.5
15
8
23
1
ป.6
16
20
36
2
รวมประถม
89
61
150
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
82
196
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...