ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
4
9
1
อบ.2
9
3
12
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
18
10
28
3
ป.1
14
5
19
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
3
8
11
1
ป.4
4
9
13
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
46
42
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
52
116
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...