ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตาเหล็ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
12
34
1
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
35
21
56
2
ป.1
17
12
29
2
ป.2
15
15
30
2
ป.3
20
14
34
2
ป.4
24
17
41
2
ป.5
23
17
40
2
ป.6
16
16
32
2
รวมประถม
115
91
206
12
ม.1
17
25
42
2
ม.2
11
15
26
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
39
49
88
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
189
161
350
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...