ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองปล่อง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
9
13
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
10
17
27
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
1
5
6
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
46
42
88
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
4
7
11
1
ม.3
9
3
12
1
รวมมัธยมต้น
18
14
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
73
147
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...