ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสนวน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
10
20
1
อบ.3
18
13
31
2
รวม อบ.
28
23
51
3
ป.1
11
9
20
1
ป.2
16
13
29
1
ป.3
15
16
31
1
ป.4
13
16
29
1
ป.5
18
10
28
1
ป.6
18
13
31
1
รวมประถม
91
77
168
6
ม.1
8
11
19
1
ม.2
9
6
15
1
ม.3
2
15
17
1
รวมมัธยมต้น
19
32
51
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
138
132
270
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...