ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนหวาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
8
11
19
1
รวม อบ.
16
18
34
2
ป.1
17
5
22
1
ป.2
6
14
20
1
ป.3
6
5
11
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
53
56
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
74
143
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...