ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชำนิ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
13
32
2
อบ.3
14
12
26
2
รวม อบ.
33
25
58
4
ป.1
21
27
48
2
ป.2
17
12
29
2
ป.3
17
13
30
2
ป.4
18
17
35
2
ป.5
19
18
37
2
ป.6
14
15
29
2
รวมประถม
106
102
208
12
ม.1
18
17
35
2
ม.2
21
18
39
2
ม.3
12
12
24
2
รวมมัธยมต้น
51
47
98
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
190
174
364
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...