ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านช่อผกา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
16
27
1
อบ.3
15
14
29
1
รวม อบ.
26
30
56
2
ป.1
14
12
26
2
ป.2
13
20
33
2
ป.3
20
23
43
2
ป.4
21
15
36
1
ป.5
13
13
26
1
ป.6
21
15
36
2
รวมประถม
102
98
200
10
ม.1
20
14
34
1
ม.2
14
18
32
1
ม.3
16
17
33
1
รวมมัธยมต้น
50
49
99
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
178
177
355
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...