ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุหนองเทา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
5
16
1
อบ.2
8
11
19
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
30
21
51
3
ป.1
10
7
17
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
6
8
14
1
รวมประถม
45
38
83
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
59
134
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...