ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดละลวด ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
13
35
1
อบ.3
16
9
25
1
รวม อบ.
38
22
60
2
ป.1
19
12
31
2
ป.2
23
11
34
2
ป.3
18
13
31
2
ป.4
12
16
28
2
ป.5
17
9
26
2
ป.6
13
16
29
2
รวมประถม
102
77
179
12
ม.1
19
13
32
2
ม.2
15
7
22
2
ม.3
11
17
28
2
รวมมัธยมต้น
45
37
82
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
185
136
321
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...