ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองพะอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
9
24
1
อบ.3
15
5
20
1
รวม อบ.
30
14
44
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
13
15
28
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
5
15
20
1
ป.6
10
12
22
1
รวมประถม
54
63
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
77
161
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...