ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเพิก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
1
9
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
10
2
12
2
ป.1
4
0
4
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
28
25
53
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
27
65
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...