ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
22
19
41
2
ป.1
11
9
20
1
ป.2
17
13
30
1
ป.3
13
7
20
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
14
6
20
1
รวมประถม
70
52
122
6
ม.1
12
12
24
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
11
4
15
1
รวมมัธยมต้น
31
24
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
123
95
218
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...