ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
14
24
38
2
อบ.2
17
23
40
2
อบ.3
23
24
47
2
รวม อบ.
54
71
125
6
ป.1
24
24
48
2
ป.2
32
23
55
3
ป.3
25
29
54
3
ป.4
37
25
62
3
ป.5
45
33
78
3
ป.6
34
49
83
3
รวมประถม
197
183
380
17
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
251
254
505
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...